صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هاپروفایل اساتید درباره ماتماس با ماEnglish
دکتر منصور رحمانی

سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

 عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات ایران

 

تحصیلات و مدارک تحصیلی:

 

    لیسانس علوم سیاسی دانشگاه تهران

    فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه علوم اجتماعی تولوز (فرانسه)

    دکتری علوم سیاسی دانشگاه علوم اجتماعی تولوز (فرانسه)

 

سوابق اجرایی و آموزشی

 

    رایزن مطالعاتی در سفارت جمهوری اسلامی ایران – لندن (انگلیس)

    رئیس گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی – دانشکده روابط بین الملل

    وابسته مطالعاتی در سفارت جمهوری اسلامی ایران – استکهلم (سوئد)

    معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده روابط بین الملل (وزارت امور خارجه)

    رئیس تحصیلات تکمیلی دانشکده روابط بین الملل (وزارت امور خارجه)

    مدیر گروه علوم سیاسی (مقطع کارشناسی) دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

    مدیر گروه علوم سیاسی (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

    مدیر گروه روابط بین الملل (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

    مدیر گروه مطالعات منطقه ای (مقطع کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز

 

عناوین دروس تدریس شده:

 

    روانشناسی سیاسی و فنون مذاکرات دیپلماتیک

    اصول و فنون مذاکرات

    دیپلماسی عمومی

    مهارت های ارتباطی

    شیوه های موثر تصمیم گیری و حل اختلافات

    شیوه های حل مسئله و تصمیم گیری (Problem Solving and Decision Making)

    اتحادیه اروپا

    سازمان های بین المللی اروپایی

    سازمان های بین المللی و موضوع های جهانی

    اصول روابط و سیاست بین الملل

    سیاست بین الملل

    روش تحقیق در علم سیاست

    سازمان های بین الملل

    پیمان ها و سازمان های منطقه ای

    سمینار مسایل روز بین الملل

    سمینار مسایل روز آسیای مرکزی و قفقاز

    سیاست و حکومت در خاورمیانه

    مسائل خلیج فارس

 

تالیف و ترجمه کتاب:

 

    تاریخ روابط بین الملل از کنگره وین تا پایان جنگ سرد

    مقدمه ای بر علم سیاست

 

انجام پروژه های تحقیقاتی:

 

    گسترش ناتو به شرق و امنیت جمهوری اسلامی ایران – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

    دورنمای امنیت جمعی در خلیج فارس – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

    همکاری های منطقه ای و مدیریت بحران در آسیای مرکزی – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

 

عناوین برخی مقالات

 

(به زبان فارسی)

 

    "اتحادیه اروپا و مدیریت بحران های بین المللی" کتاب اروپا، موسسه مطالعات بین المللی تهران.

    "اهداف و چالش های گسترش ناتو به خاورمیانه"، فصلنامه راهبرد دفاعی.

    "ناتو جنگ علیه تروریسم"، کتاب اروپا، موسسه مطالعات بین المللی تهران.

    "منطقه گرایی در آفریقا و الگوی اتحادیه اروپا".

    "گسترش ناتو و تحول نظام امنیتی اروپا" مجله سیاست دفاعی.

    "ناتو و بحران عراق"، مجله سیاست خارجی.

    "سیاست دفاعی و امنیتی روسیه در خارج نزدیک"، موسسه مطالعات بین المللی تهران.

    "تاثیر اولویت های امنیتی بر وحدت اروپا"، مجله سیاست خارجی.

    "ناتو و تحولات پس از جنگ سرد"، مجله سیاست خارجی.

    "دورنمای امنیت جمعی در خلیج فارس"، مجله سیاست خارجی.

    "نقش ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی و قفقاز"، مجله آسیای مرکزی و قفقاز.

    " اقدامات اعتماد ساز و امنیت خلیج فارس" مجموعه مقالات سمینار بین المللی خلیج فارس،

 

 

 

(به زبان انگلیسی)

 

    "NATO Involvement In Iraq and Euro-American Relations" The Iranian Journal of International affairs, Spring, 2005.

    “Central Asian States: Balancing Opportunities and Challenges”, Central Asia and the Caucasus, (Sweden) No. 2 (20), April 2003, pp.124-135

    "NATO and OSCE in the Central Asia and Caucasus", Amu Darya (The Iranian Journal of Central Asian Studies), Summer & Fall 1998.

    “Confidence Building Measures in the Persian Gulf”, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. VIII, No. 3, Fall 1996.

 

 

 

( به زبان روسی)

 

 

 

    Мансур Рахмани. государства центральной азии: на чаше весов возможности и вызовы, № 2(26) 2003 г.

 

عضویت در هیئت تحریریه و مراکز علمی و آموزشی

 

    عضو هیئت تحریریه مجله سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

    عضو هیئت تحریریه مجله انگلیسی زبان مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز (آمودریا)، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

    عضو هیئت تحریریه مجله آسیای مرکزی و قفقاز، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

    عضو موسسه سلطنتی امور بین الملل انگلیس (Chatham House)

    عضو موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک انگلیس (IISS)

    عضو شورای علمی مرکز مطالعات خلیج فارس

    عضو انجمن متخصصان مسایل آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه هاروارد آمریکا،

    عضو هیئت علمی و مشورتی "مرکز آموزش های دیپلماتیک"

    عضو کمیته گزینش علمی اعضای هیئت علمی رشته علوم سیاسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد آسلامی

    عضو کمیته منتخب هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 

شرکت دربرخی سمینارهای بین المللی، گارگاه آموزشی و سخنرانی

 

    "مبانی نظری دیپلماسی عمومی"، مرکز مطالعات جهانی شدن.

    "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" مرکز مطالعات شرق و آفریقا دانشگاه لندن (لندن – انگلیس)

    "امنیت آسیای مرکزی و قفقاز" همایش منطقه ای بین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و انستیتو سلطنتی امور بین الملل ( لندن – انگلیس).

    "امنیت و تحولات منطقه ای خاورمیانه"، میزگرد دوجانبه بین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و انستیتو روابط بین الملل فرانسه (پاریس).

    همایش بین المللی "مسایل آسیای مرکزی و قفقاز"، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

    همایش بین المللی "خلیج فارس و تحولات ساختاری نظام بین الملل"، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

    همایش بین المللی " آسیای مرکزی و قفقاز: امنیت و سیاست خارجی"، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

    همایش بین المللی " تحول و ثبات در خلیج فارس "، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

    همایش بین المللی " آسیای مرکزی و قفقاز: نقش کشورهای منطقه در مدیریت بحران های بین المللی و توسعه اقتصادی"، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

    همایش بین المللی "خلیج فارس: واقعیت های امروز و چشم انداز اینده "، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

    میزگرد "ایران و نظام بین الملل: تحولات سیاست خارجی"، مرکز ملی تحقیقات علمی (فرانسه) و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پاریس.

 

    سخنرانی "اقدامات اعتماد ساز در خلیج فارس"، دانشگاه کویت، کویت.

    و سایر

 

برگزاری برخی آخرین کارگاه های آموزشی:

 

    "دیپلماسی عمومی کاربردی" مختص سازمان زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، دانشکده روابط بین الملل.

    "اصول و فنون مذاکره" مختص بخش های امور بین الملل و تشریفات مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی

    "فنون مذاکرات دیپلماتیک" مختص دیپلمات های آفریقایی، دانشکده روابط بین الملل.

    "فنون مذاکرات دیپلماتیک" مختص دیپلمات های آفریقایی، مرکز آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه کشور جمهوری دمکراتیک کنگو.

    "رویارویی خلاق در تغییرات محیط کاری" جهت رایزنان سیاسی وزارت خارجه، اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی وزارت امور خارجه

    و سایر

 

تسلط و تدریس به زبان های خارجی:

 

    انگلیسی

    فرانسه

 

منوی اصلی
تازه ها
 • تفسیر قرآن کریم «شمس»
  اثر حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مصطفی بروجردی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی اجبارآمیز
  تالیف: بهادر امینیان

 • خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا
  تالیف: محمدرضا دهشیری


صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.