صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هاپروفایل اساتید درباره ماتماس با ماEnglish
اخبار > ** اطلاعیه شماره 2 **


  چاپ        ارسال به دوست

** اطلاعیه شماره 2 **

»» دوشنبه 7 مرداد

ردیف نام خانوادگی نام رشته معرفی شده تاریخ   ساعت
1 جعفري نيلوفر دیپلماسی دوشنبه 5/7 8:30
2 حاجي پور بهاره دیپلماسی دوشنبه 5/7 8:45
3 رشوند ريحانه دیپلماسی/مطالعات  دوشنبه 5/7 9:00
4 ساچمه مهرنوش دیپلماسی/مطالعات  دوشنبه 5/7 9:15
5 طهماسب زاده كبريا هانيه دیپلماسی دوشنبه 5/7 9:30
6 گودرزي تله جردي معصومه دیپلماسی دوشنبه 5/7 9:45
7 موسي نژاداطاقوري  بهناز دیپلماسی/مطالعات  دوشنبه 5/7 10:00
8 ابوذري زينب مطالعات دوشنبه 5/7 10:15
9 بابازاده سميه مطالعات دوشنبه 5/7 10:30
10 جعفري اقدم  فاطمه مطالعات دوشنبه 5/7 10:45
11 زينلي مورچه خورتي زهرا مطالعات دوشنبه 5/7 11:00
12 سليمي پريسا مطالعات دوشنبه 5/7 11:15
13 صالح كوشالي فاطمه مطالعات/دیپلماسی دوشنبه 5/7 11:30
14 صيفي محدثه مطالعات دوشنبه 5/7 11:45
15 فاطميان  سيده سارا مطالعات دوشنبه 5/7 12:00
16 هاشمي نژاداشرفي سيده مريم مطالعات دوشنبه 5/7 12:15
17 هوشيار راحيل مطالعات دوشنبه 5/7 12:30
18 انجوي اميري سيدعلي مطالعات دوشنبه 5/7 14:30
19 ايماني امير مطالعات دوشنبه 5/7 14:45
20 ايماني دارستاني عرفان مطالعات دوشنبه 5/7 15:00
21 تشنه دل  مهدي مطالعات دوشنبه 5/7 15:15
22 جمشيدي سعيد مطالعات دوشنبه 5/7 15:30
23 رحيمي رضائي احمد مطالعات دوشنبه 5/7 15:45
24 زاهدنيا  احسان مطالعات دوشنبه 5/7 16:00
25 شهبازي پالنگري محمد مطالعات دوشنبه 5/7 16:15
26 ضيايي فرد حسين مطالعات دوشنبه 5/7 16:45
27 عطازاده وردين  سجاد مطالعات دوشنبه 5/7 17:00
28 كرمي وحيد مطالعات دوشنبه 5/7 17:15
29 معدلي محمدمهدي مطالعات دوشنبه 5/7 17:30
30 نبگاني فرهاد مطالعات دوشنبه 5/7 17:45
31 عيوضي سجاد مطالعات دوشنبه 5/7 18:00
32 اسدي اميررضا  مطالعات دوشنبه 5/7 18:15
33 اميني محمدمهدي مطالعات دوشنبه 5/7 18:30

»» سه شنبه 8 مرداد

ردیف نام خانوادگی نام رشته معرفی شده تاریخ   ساعت
1 احدي شهري رضا  دیپلماسی سه شنبه 5/8 8:30
2 ازاد يوسف دیپلماسی سه شنبه 5/8 8:45
3 اژدري اميرحسين دیپلماسی سه شنبه 5/8 9:00
4 اسلامي رضا  دیپلماسی سه شنبه 5/8 9:15
5 بازدار علي  دیپلماسی سه شنبه 5/8 9:30
6 بالاخيلي امير دیپلماسی سه شنبه 5/8 9:45
7 بهادرپور احمد دیپلماسی/مطالعات  سه شنبه 5/8 10:00
8 پارسه كامبيز دیپلماسی سه شنبه 5/8 10:15
9 جلائي ابوالفضل دیپلماسی/مطالعات  سه شنبه 5/8 10:30
10 جوانشير  امين دیپلماسی/مطالعات  سه شنبه 5/8 10:45
11 حسني فرشيد دیپلماسی سه شنبه 5/8 11:00
12 رجائي ستار دیپلماسی سه شنبه 5/8 11:15
13 صالحي يگانه مهرداد دیپلماسی سه شنبه 5/8 11:30
14 داودي سهند دیپلماسی سه شنبه 5/8 11:45
15 صفائي پور صدرا دیپلماسی سه شنبه 5/8 12:00
16 ضاربي ميلاد دیپلماسی سه شنبه 5/8 12:15
17 عزيزخاني عباس دیپلماسی سه شنبه 5/8 12:30
18 عيسي زاده
مقدم اسبو
پيمان دیپلماسی سه شنبه 5/8 14:30
19 عبدل نوري مجتبي دیپلماسی سه شنبه 5/8 14:45
20 فراهاني  فرهاد دیپلماسی سه شنبه 5/8 15:00
21 فرهنگيان عارف دیپلماسی سه شنبه 5/8 15:15
22 كريمي فريد دیپلماسی سه شنبه 5/8 15:30
23 كريمي مسعود دیپلماسی سه شنبه 5/8 15:45
24 كهترپور  مهدي دیپلماسی سه شنبه 5/8 16:00
25 محسني فرد پدرام دیپلماسی سه شنبه 5/8 16:15
26 مددي احمد دیپلماسی سه شنبه 5/8 16:45
27 ملكي فرشاد دیپلماسی سه شنبه 5/8 17:00
28 مهدي زاده روح اله  دیپلماسی سه شنبه 5/8 17:15
29 موسوي سيداحسان دیپلماسی/مطالعات  سه شنبه 5/8 17:30
30 نصري نصرابادي  امين دیپلماسی سه شنبه 5/8 17:45
31 نورعلي حسين دیپلماسی سه شنبه 5/8 18:00
32 نيك نظرمقدم مجتبي دیپلماسی سه شنبه 5/8 18:15

»» چهارشنبه 9 مرداد

ردیف نام خانوادگی نام رشته معرفی شده تاریخ   ساعت
1 اصلاني حامد دیپلماسی چهارشنبه 5/9 8:30
2 افشاني مجيد دیپلماسی/مطالعات  چهارشنبه 5/9 8:45
3 قاسمي ميثم دیپلماسی چهارشنبه 5/9 9:00
4 قرباني بهمن دیپلماسی چهارشنبه 5/9 9:15
5 باقري دانا
جهزداني
احسان دیپلماسی چهارشنبه 5/9 9:30
6 جهان سري امين دیپلماسی چهارشنبه 5/9 9:45
7 كشاورزي  صادق دیپلماسی چهارشنبه 5/9 10:00
8 ذوالفقاري مجتبي دیپلماسی/مطالعات  چهارشنبه 5/9 10:15
9 لطفي سينا دیپلماسی چهارشنبه 5/9 10:30
10 مختاري مجيد دیپلماسی/مطالعات  چهارشنبه 5/9 10:45
11 سروش احمدرضا  دیپلماسی چهارشنبه 5/9 11:00
12 سليمي منشادي محمدمهدي دیپلماسی چهارشنبه 5/9 11:15
13 سهيلي مسعود دیپلماسی/مطالعات  چهارشنبه 5/9 11:30
14 مهدي زاده ناييني  محمدمحسن دیپلماسی/مطالعات  چهارشنبه 5/9 11:45
15 شيرزاد اميرحسين دیپلماسی چهارشنبه 5/9 12:00
16 ميرابراهيمي سيدمحمدعلي  مطالعات چهارشنبه 5/9 12:15
17 ميرزايي  وحيد دیپلماسی چهارشنبه 5/9 12:30
18 ميرزايي ملااحمد علي  دیپلماسی چهارشنبه 5/9 14:30
19 حسني پيمان دیپلماسی/مطالعات  چهارشنبه 5/9 14:45
20 صحرائي ارش  دیپلماسی چهارشنبه 5/9 15:00
21 نوري محمدسالار دیپلماسی چهارشنبه 5/9 15:15
22 فدائي ملوانلو  رضا  دیپلماسی چهارشنبه 5/9 15:30
23 هاتف كاميار دیپلماسی چهارشنبه 5/9 15:45
24 هاشمي ابوالفضل دیپلماسی چهارشنبه 5/9 16:00
25 اب پيكر  اميرمهدي مطالعات چهارشنبه 5/9 16:15
26 باغبان كوچك غلامحسين مطالعات چهارشنبه 5/9 16:45
27 بوشهري مصطفي مطالعات/دیپلماسی چهارشنبه 5/9 17:00
28 جعفري اسفيدواجاني علي  مطالعات چهارشنبه 5/9 17:15
29 جمالي دزدكي مرصاد مطالعات چهارشنبه 5/9 17:30
30 حريري محمدعلي  مطالعات چهارشنبه 5/9 17:45
31 حسن زاده سجاد مطالعات چهارشنبه 5/9 18:00
32 حسيني سيدحميدرضا  مطالعات چهارشنبه 5/9 18:15

»» شنبه 12 مرداد

ردیف نام خانوادگی نام رشته معرفی شده تاریخ   ساعت
1 مولائي فرد  محمدطاهر مطالعات شنبه 5/12 8:30
2 دستجاني فراهاني ياسر مطالعات شنبه 5/12 8:45
3 عبدو محمدعلي  مطالعات شنبه 5/12 9:00
4 عارفي دوست
 ماسوله
محمدحسين مطالعات شنبه 5/12 9:15
5 دائي رضايي  محمد مطالعات شنبه 5/12 9:30
6 قدسي خورده
بلاغ
ارمين مطالعات شنبه 5/12 9:45
7 علي زاده ابوالفضل مطالعات شنبه 5/12 10:00
8 عنايتي حميدرضا  مطالعات شنبه 5/12 10:15
9 غفاري مصطفي مطالعات/دیپلماسی شنبه 5/12 10:30
10 فرخ نژاد محمد مطالعات شنبه 5/12 10:45
11 فروغي حسن ابادي ايمان مطالعات شنبه 5/12 11:00
12 نورافكن  امين مطالعات شنبه 5/12 11:15
13 كوليوند  يونس مطالعات شنبه 5/12 11:30
14 مقامي عباس مطالعات شنبه 5/12 11:45
15 مقومي اميررضا  مطالعات شنبه 5/12 12:00
16 ويسكرمي  سينا مطالعات شنبه 5/12 12:15
17 پاك  حسين مطالعات شنبه 5/12 12:30
18 دهستاني زاد احمد مطالعات شنبه 5/12 14:30
19 راستگو حسين مطالعات شنبه 5/12 14:45
20 رحماني محمد مطالعات شنبه 5/12 15:00
21 محمدي پيشكناري محمدسعيد مطالعات شنبه 5/12 15:15


١٨:٠٨ - 1398/05/06    /    شماره : ٢٧٦٧    /    تعداد نمایش : ٢٦٧٨خروج
منوی اصلی
تازه ها
 • تفسیر قرآن کریم «شمس»
  اثر حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مصطفی بروجردی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی عمومی
  تالیف: محمدحسن شیخ الاسلامی

 • دیپلماسی اجبارآمیز
  تالیف: بهادر امینیان

 • خیزش راست افراطی و تاثیر آن بر آینده مسلمانان در اروپا
  تالیف: محمدرضا دهشیری


صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.