صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
بررسي كارآمدي ساز و كارهاي ...

بررسي كارآمدي ساز و كارهاي زيست محيط موجود در درياي خزر و با تاكيد بر كنوانسيون تهران

چکیده

دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است و عدم هرگونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است این خصوصیات منحصر به فرد دریای خزر سبب آسیب پذیری شدید آن در برابر عوامل خارجی از جمله شرایط آب و هوایی یا تغییراتی که انسان ها مسبب آن بوده اند، شده است.

عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای یاد شده را هدف گرفته است که هر یک از آنها می­توانند به نحوی فرسایش ایجاد کنند و در نهایت موجب سخت یا پرهزینه شدن امکان بهره برداری از منابع دریا گردند. اقداماتی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور رفع این مشکلات صورت گرفته است.

کنوانسیون تهران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشورهای ساحلی دریای خزر با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تاکید بر همکاری دولت های ساحلی با سازمان های بین المللی مربوطه و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای خزر این کنوانسیون را امضا کردند.

روش بررسی در این پژوهش، روش تبیینی با ارائه ی طریق است. این پژوهش به دنبال علت یابی حقوقی برای پدیده ی مورد مطالعه می باشد و پس از ریشه یابی درصدد است تا با ارائه ی طریق و راهکار، نحوه ی مواجهه با مسئله را نشان دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است بررسی اجمالی از ویژگی های دریای خزر، تهدیدات و چالش های زیست محیطی و اقدامات ملی صورت گرفته توسط پنج کشور ساحلی حاشیه دریای خزر ارائه گردد. سپس اقدامات بین المللی و منطقه ای بیان می شود.

از آنجا که تاکید اصلی این نوشتار بر کنوانسیون تهران می باشد، روند شکل گیری کنوانسیون یاد شده، محتوا و پروتکل های آن بررسی شد و به منظور روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن با تعدادی چند از کنوانسیون های منطقه ای مشابه مورد مقایسه قرار گرفت. نتیجه بررسی ها نشاندهنده آن است که کیفیت و کمیت پرداخت به مباحث زیست محیطی در (کنوانسیون تهران) مناسب بوده ولی مشکل اصلی، نحوه­ی اجرا می باشد.

 

 

 

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.