صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
تاثير بحران دارفور بر سياست خارجي سودان

تاثير بحران دارفور بر سياست خارجي سودان

 

چکیده

بحران دارفور فاجعه ای انسانی بود که با بیش از دو و نیم میلیون آواره که در فقر و قحطی زندگی می کنندو تعداد زیادی از آنها با خطر مرگ دست و پنجه نرم می کنند، و بیش از 200 هزار نفرکشته (علیرغم اختلاف آماری با داده های دولت سودان) در آغاز هزاره سوم، خاطره تلخی را در اذهان باقی گذاشت.این بحران نه تنها در سطح منطقه که حتی در سطح جهانی نیز تاثیرات بدی را بر جای گذاشته است. مهم ترین این تاثیرات را می توان بر افکار عمومی مردم جهان دید. بنابراین تمام دولت های جهان هر یک به نوعی تلاش کردند که واکنشی در قبال این بحران نشان دهند. این بحران بر سیاست خارجی سودان اثرگذار بوده است و باعث گردید روابط این کشور با نقاط مختلف دنیا دستخوش تغییراتی شود.

هدف این پژوهش بررسی مسئله بحران دارفور و تاثیر آن بر سیاست خارجی سودان می باشد و قصد دارد نشان دهد در یک کشور مخالف جریان غالب بین الملل، بروز یک بحران داخلی چگونه می تواند دستمایه قدرت های خارجی قرار گرفته تا از آن در جهت منافع خود استفاده کنند.در همین راستا سیاست خارجی سودان که در سطح بسیار پایین از نظر عوامل قدرت ساز قرار دارد، توان چانه زنی با قدرت های بزرگ را در مذاکرات بین المللی ندارد.بنابراین این مسئله می تواند سیاست خارجی آن را متاثر از تصمیمات و خواست های بین المللی قرار دهد. در این پژوهش به این مسئله پرداخته شده است که دولت سودان چگونه بر سر بحران دارفور در قبال عکس العمل های بین المللی ایستادگی نمود.

روشی که در این تحقیق به کار بردیم روش تحلیلی_ توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای می باشد. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که بحران دارفور نه تنها از قدرت کشور سودان به نحو قابل توجهی کاست به طوری که نتوانست مدیریت این بحران را بر عهده گیرد.این امر موجب شد ضمن مشغول شدن دولت در این بحران، شورشیان جنوب نیز راحت تر به منافع مورد نظر خود دست یابند. علاوه بر این کشورهای قدرتمند جهان نیز روابط خود را با سودان محدود کرده و هر یک موضعی علیه سودان اتخاذ نمایند. این در حالی بود که دولت سودان در قبال این برخورد های جامعه بین الملل توان مقابله و اقناع افکار عمومی را به دلیل عدم دسترسی به ابزار مورد نیاز ، نداشته است.

بنابراین دولت سودان که به طور جدی منافع اساسی خود را در خطر می دید، در حد توان خود سعی در ایستادگی در برابر خواست غربی ها را داشت. ولی در طی بحران نشان داد که قادر به دستیابی به این هدف نمی باشد. این دولت با اعمال سیاستی واکنشی در قبال خواسته های بین المللی در بسیاری مواقع در برابر آنها و راهکارهایشان تسلیم شده و سعی کرد با راه حل هایی که آنها ارائه می دهند بحران را آرام سازد. در نتیجه نتوانست برنامه ای منسجم برای کنترل بحران دارفور و عواقب بین المللی ناشی از آن تدوین نماید.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.