صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
تاثير سياست خارجي پاكستان در افغانستان

یده

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شرق، متأثر از تحولات همسایه خود، افغانستان می باشد.

یکی از راه های شناخت عوامل موثر بر امنیت کشور، توجه به سیاست خارجی بازیگران دیگر در عرصه افغانستان می

باشد. مهم ترین و فعالترین بازیگر خارجی در افغانستان به خصوص در سال های اخیر پاکستان بوده است که به شدت

منافع خود را در این کشور تعقیب می کند.

این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به رشته نگارش درآمده است، به دنبال تبیین و بازگشایی بهتر و -

بیشتر سیاست خارجی پاکستان در افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر می

باشد. فرضیه این پژوهش، تقابل سیاست خارجی پاکستان در افغانستان با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است". در

این پایان نامه با بررسی چارچوب مفهومی امنیت، نگاهی به ویژگی روابط افغانستان و پاکستان از 1491 تا پس از

11 سپتامبر و در سه دوره زمانی، بررسی نگرانی ها و منافع پاکستان در افغانستان در دو بعد داخلی و خارجی و

همچنین تأثیر و یا نقش سیاست خارجی پاکستان بر منافع و نگرانی های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، فرضیه

فوق اثبات می

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.