صفحه اصلياخباراطلاعیه هاکارگاه هادرباره ماتماس با ماEnglish
بررسي الگوي نفوذ چين در آمريكاي لاتين پس از 11 سپتامبر 2001

بررسي الگوي نفوذ چين در آمريكاي لاتين پس از 11 سپتامبر 2001

چکیده

با گسترش نقش و جایگاه جمهوری خلق چین در عرصه معادلات جهانی در طی دو دهه گذشته و بویژه در طی سالهای یک دهه اخیر، شاهد افزایش نفوذ و اثر گذاری این کشور در حوزه های جغرافیایی ورای قاره آسیا و در نواحی دوردستی چون آمریکای لاتین بوده ایم. بی تردید کسب جایگاه و موقعیت کنونی جمهوری خلق چین در منطقه ای که از دیرباز حوزه نفوذ سنتی ایالات متحده آمریکا محسوب می شده، مستلزم شناخت و تعیین اهداف و خط مشی های پیش رو و برنامه ریزی دقیق و منسجم بوده؛ که در این راستا ابعاد نفوذ جمهوری خلق چین در منطقه آمریکای لاتین را با هدف شناخت الگو و روش نفوذ مبتنی بر آن مورد بررسی قرار دادیم. در چارچوب این هدف به تجزیه و تحلیل مفهوم نفوذ پرداختیم و با ترسیم چرخه نفوذ در سیاست خارجی، عملکرد چین در حوزه های گوناگون را با توجه به اهداف و استراتژی های تعیین شده مورد بررسی و اندازه گیری قرار دادیم و ارزیابی لازم را ارائه نمودیم.

از مجموع بررسی های صورت گرفته در این پژوهش می توان گفت که جمهوری خلق چین تلاش نموده در راستای پیگیری اهداف و منافع دیپلماسی فرا منطقه ای و استراتژی صعود صلح آمیز؛ در تمامی عرصه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی نفوذ و جایگاه خود را در منطقه آمریکای لاتین ارتقا دهد که در این بین افزایش تبادلات و همکاریهای اقتصادی بیش از سایر زمینه ها بر نوع رواط دو طرف سایه افکنده است. چین و کشورهای آمریکای لاتین با بهره گیری از ظرفیت ها و تواناییهای متقابل و اقتصاد مکمل توانسته اند در چارچوب وابستگی متقابل بر حجم و مناسبات دو سویه بیافزایند؛ که در این راستا جمهوری خلق چین تقویت پیوند های مبتنی بر وابستگی متقابل را به عنوان دستور عمل و الگوی نفوذ خود در آمریکای لاتین برگزیده و با بهره گیری از اهرم اقتصاد به تقویت و گسترش نفوذ خود در دیگر عرصه ها نیز پرداخته است.

منو اصلی

صفحه اصلي | اخبار | گالری عکس
©1392 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR) - All rights reserved.