امروز چهارشنبه  ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۴۰۰/۰۹/۱۷- ۱۱:۵۵ - مشاهده: ۲۲۱۰

چهل و هفتمین وبینار "تحولات روز"

با عنوان: "سیاست همسایگی و کاربست آن برای جمهوری اسلامی ایران"

به نام خدا

چهل و هفتمین وبینار "تحولات روز"

با عنوان:

"سیاست همسایگی و کاربست آن برای جمهوری اسلامی ایران"

سخنران: آقای دکتر سید حمزه صفوی

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

چهل و هفتمین وبینار "تحولات روز" دانشکده روابط بین الملل، روز سه شنبه مورخ 1400/09/16، با عنوان "سیاست همسایگی و کاربست آن برای جمهوری اسلامی ایران" با سخنرانی آقای دکتر سید حمزه صفوی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار گردید.

آقای دکتر صفوی در ابتدای سخنرانی خود به بیان اهمیت تدوین سیاست همسایگی به طور عام و به ویژه در برهه فعلی که همسایگان در اولویت سیاست خارجی دولت جدید قرار گرفته اند پرداخت. ایشان در ادامه؛ نظرات، ایده‌ها و استدلال های مخالفانِ تدوین سیاست همسایگی در کشور را مورد بررسی و واکاوی قرار داد. بخش بعدی سخنرانی، متمرکز بر تحلیل نظرات و ادله موافقانِ تدوین سیاست همسایگی بود که به تفصیل بدان پرداخته شد.  

بخش پایانی سخنرانی نیز به کاربست سیاست همسایگی و همچنین تحلیل منافع و ضررهای احتمالی این سیاست اختصاص یافت. در نهایت وبینار با پاسخگویی به سوالات حضار خاتمه یافت.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما