معرفی واحد همکاری های علمی داخلی و بین المللی

هدف عمده دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل توسعه همکاریبین المللی دانشکده از طریق امضا یادداشت های تفاهم همکاری‌های فیمابین با مراکز دانشگاهی و آموزشی کشورهای مورد نظر و فراهم آوردن مقدمات برنامه تبادل اساتید و دانشجویان با سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مشابه خارجی و نیز برنامه‌های مشترک آموزشی با آنان می‌باشد. در این راستا تنظیم برنامه‌های سفر رییس دانشکده روابط بین الملل جهت دیدار از مراکز مشابه دیگر کشورها با انگیزه تقویت همکاری‌های برون مرزی و متقابلا فراهم نمودن زمینه دیدار روسای مراکز آموزشی دیپلماتیک و دانشکده‌های روابط بین المللی کشورهای مختلف از دانشکده روابط بین الملل جهت تقویت همکاری‌های فیمابین و توسعه و تعاملات آموزشی و پژوهشی نیز قابل ذکر می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی با برگزاری متناوب کارگاه‌های آموزشی و دعوت از اساتید خارجی جهت ایراد سخنرانی در جمع دانشجویان تلاش می نماید زمینه آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان دانشکده روابط بین الملل را با دیدگاه‌های مختلف به ویژه پیرامون موضوعات مهم جهانی در عرصه روابط بین الملل فراهم سازد.

برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری موسسات و مراکز دانشگاهی داخل کشور با هدف بهره برداری از تجارب دیگر موسسات آموزشی داخلی و به منظور تقویت همکاری‌های فیمابین با دانشکده‌های مرتبط با آموزش های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و روابط بین الملل از دیگر اهدافی است که دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل تلاش می نماید در این راستا از ظرفیت های داخلی نیز در جهت ارتقا سطح آموزشی دانشجویان استفاده نماید.

سرکار خانم دکتر سمیه مردانه    سرپرست اداره همکاری‌های علمی- بین المللی      شماره داخلی 3914

جناب آقای سیفی نژاد             سرپرست اداره همکاری‌های علمی- بین المللی      شماره داخلی 3884