معاون اجرایی-دانشجویی

سعید سید آقا بنی هاشمی

متولد 1338 - تهران
مدارک تحصیلی: دیپلم ریاضی-1357
لیسانس ریاضی- بنگلور هندوستان-1364
فوق لیسانس ریاضی- میروت هندوستان-1367
دکتری ریاضی - بمبئی هندوستان 1370
استاد یار پایه 15
داری حکم رسمی قطعی از وزارت علوم

سوابق اجرایئ:
1-مدیر گروه ریاضی پ‍ژوهشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین (ع) 1378-1372
2-عضو هیئت تحریریه و مدیر اجرایئ -فرهنگ واندیشهریاضی-انجمن علمی ریاضی 1383-1379.
3-عضو هیئت علمی دانشکده وزارت امور خارجه
4-مدیر گروه علوم و تکنولوژی دانشکده وزارت امور خارجه1389-1385
5-مدیر کل فن آوری اطلا عات 1389 -1384
6-سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوداپست مجارستان 1389-1392
7- معاون اجرائی دانشجویی 1393-
7- عضو هیئت علمی چندین کنفرانس رمز و تاریخ ریاضیات -اولین و کنفرانس ملی کاربرد ریاضیات و امار و کامپییوتر در علوم سیاسی و روابط بین الملل در سال 87و 88

پروژه های تحقیقاتی:
1-طراحی و اجرای دوره کارشناسی ارشد رمز و دکتری برای اولین بار در ایران
2-پروژه نقش اندیشمندان ریاضی در پیشرفت ریاضیات ( ستاد سال جهانی ریا ضیات 2000وزارت علوم 1380+ دانشگاه امام حسین (ع) )
3-پروژه بررسی الگوریتم های رمز از سال 2005-1995

تالیفات:
1-ترجمه کتاب هندسه دیفرانسیل
2-تالیف کتاب انگلیسی :A first course in classical mechanics
3-اولین لوح فشرده آموزش ریاضی1 دانشگاه

مقاله های علمی:
ارائه مقاله و سخنرانی در کنفرانس های ملی وبین المللی :
1-کنفرانس ملی تاریخ ریاضیات در دانشگاه بندر عباس اسفند 1375و1376و1377
2-کنفرانس بین المللی غیاث الدین کاشانی - در دانشگاه کاشان 1378 بهمن
3-کنفرانس بین المللی خواجه نصیر الدین کاشانی اسفند 1379.
4-کنفرانس بین المللی بیر جندی اردیبهشت 1380 .
5-کنفرانس بین المللی تاریخ ریاضیات هندوستان دهلی نو 1380
کوچین 1381
6-کنفرانس بین المللی چین 2002و 2005
7- کنفرانس بین المللی دانمارک 2004
8-کنفرانس بین المللی سوئد 2004-2005
9-کنفرانس بین ا لمللی فنلاند 2001
10- کنفرانس بیین المللی استانبول 2007
11- کنفرانس بین المللی تئوری بازی ها در بوداپست مجارسیان 2011
12-سخنران مدعو گروه تئوری بازی ها در دانشگاه کروینوس بوداپست از 2010الی 2012
13- و......

فعالیت های آموزشی:
تدریس ریاضیات از سال 1370
1-دانشگاه امام حسین (ع)1385-1370
2-دانشگاه علم صنعت 1384-1380
3-دانشگاه آزاد واحد شمال - 1379
4-دانشگاه واحد مرکز 1389- 1385
5-دانشکده وزارت امور خارجه - 1386
6- دانشگاه شهید رجایی - 1387
7-دانشگاه امیر کبیر 1392-1393
8-دانشکده داروسازی دانشگاه ازاد - 1394