شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

دانشکده روابط بین الملل به عنوان یک موسسه پیشرو در زمینه آموزش های عالی و حرفه ای امور بین المللی، رشته های "دیپلماسی و سازمان های بین المللی" و "مطالعات منطقه ای" را در مقطع کارشناسی ارشد عرضه می نماید، که هر دو رشته زیرمجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشند. پذیرش دانشجو در این رشته ها از طریق کنکور سراسری صورت می گیرد.

شرایط ورود به دوره:
• داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
• داشتن گواهینامه ی پایان دوره ی کارشناسی یا بالاتر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
* مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره ها فاقد اعتبار است.
* برای شرکت دردوره، محدودیت رشته برای مدرک کارشناسی وجود
ندارد.
• حداکثر سن داوطلب 28 سال می باشد.
* کارمندان وزارت امور خارجه از شرط سنی مستثنا می باشند.
• عدم اشتغال در هیچ یک از ارگانها یا سازمانهای دولتی
• برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته ی تحصیلی
• موفقیت در آزمون ورودی دوره
• کسب حد نصاب نمره قبولی در مصاحبه علمی
*مصاحبه علمی در زمینه زبان انگلیسی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق، اقتصاد و هوش انجام خواهد شد.
• داشتن شرایط گزینش وزارت امور خارجه