دریافت گواهینامه موقت

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت

اصل دانشنامه کارشناسی و یا ارائه گواهی موقت کارشناسی

دفترچه اقساط صندوق رفاه مربوط به دوره کارشناسی

انجام مراحل تسویه حساب با دانشکده

دفترچه اقساط صندوق رفاه در صورت استفاده در دوره کارشناسی ارشد

ارائه 4 جلد پایان نامه صحافی شده

ارائه لوح فشرده متن کامل پایان نامه فارسی و چکیده انگلیسی و فارسی

کارت دانشجو

کارت پایان خدمت و کپی آن و یا گواهی اشتغال به تحصیل (فقط آقایان)

تعهد محضری خدمت که باید در ترم اول تحصیلی ارائه شده باشد

ارائه عکس برای گواهینامه و دانشنامه

ارائه تاییدیه تحصیلی

ارائه فرم حضور در جلسه دفاع

دریافت معرفی نامه به وزارت امور خارجه