معاونت آموزشی

کمیته منتخب

ترکیب و وظایف کمیته منتخب دانشکده روابط بین الملل

کمیته منتخب دانشکده روابط بین الملل بر اساس آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شده و وظایف و ترکیب ان به شرح زیر است:

وظایف کمیته منتخب دانشکده

  • بررسی درخواست اعضای هیات علمی دانشکده درخصوص اخذ ترفیع سالیانه
  • بررسی درخواست اعضای هیات علمی دانشکده در خصوص ارتقاء مرتبه
  • بررسی اعطای پایه های معوقه اساتید و اعضای هیات علمی که به دلایلی از جمله اعزام به ماموریت ثابت از طرف وزارت امور خارجه موفق به اخذ ترفیع سالیانه خود نشده اند.
  • ارتباط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مواردی که ارجاع تصمیمات کمیته منتخب به وزارت علوم جهت تائید نهایی الزامی می باشد.
  • ارتباط و هماهنگی با کارگزینی وزارت امورخارجه در خصوص صدور احکام جدید اعضای هیات علمی پس از تصمیمات کمیته منتخب

ترکیب کمیته منتخب دانشکده

کمیته منتخب دانشکده روابط بین الملل با اعضای ذیل تشکیل جلسه می دهد:

  • رئیس دانشکده (رئیس کمیته)
  • معاون آموزشی دانشکده (دبیر کمیته)
  • سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده به انتخاب رئیس دانشکده

مسئول دبیرخانه هیات علمی دانشکده به عنوان هماهنگ کننده جلسات و به منظور ارائه درخواست اعضای هیات علمی به کمیته در جلسات حضور می یابد.

تشکیل جلسات کمیته منتخب در هنگام ارائه درخواست اعضای هیات علمی دانشکده می باشد.

برای دریافت فرم آیین نامه کمیته ی منتخب اینجا کلیک کنید.

دانلود : Ayiname_montakhab.pdf           حجم فایل 193 KB